Tablica množenja - 5 trikova za brže učenje
02 Velj

Tablica množenja - 5 trikova za brže učenje

KAKO SVLADATI TABLICU MNOŽENJA?

Imam osjećaj da bi tablicu množenja, da je živo biće, imala potrebu osloviti sa GOSPOĐA TABLICA MNOŽENJA. Ne znam zašto ali oduvijek nekako poštujem ovaj matematički „sistem“ za učenje operacije množenja.

Ustvari, znam zašto. Ako ne svladaš tablicu množenja na vrijeme - u velikom si problemu prijatelju!

ŠTO JE TABLICA MNOŽENJA?

Samo ime kaže; tablica uz koju se lakše svlada množenja brojeva do 10. Brojevi od 0 do 10 poredani su u okomitom i vodoravnom smjeru. Na lak način – u sjecištu pravaca dva broja, otkrije se njihovo rješenje/umnožak.

Uz tablicu množenja lakše se svlada množenje

Ovdje možeš pronaći našu kompletnu ponudu matematičkih igara.

TABLICA MNOŽENJA I DIJELJENJA DO 100

Mnogo puta sam čula roditelje ( ali i djecu ) kako govore da imaju problema s tablicom DIJELJENJA. Pa da odmah razjasnimo: tablica dijeljenja NE POSTOJI! Postoji samo tablica množenja i već godinama se uči po istom principu: UČENJE NAPAMET. 

"Tablica dijeljenja" ne može se prikazati na jednostavniji način nego kao dijeljenje s brojevima do 10 prikazano po stupcima. Također se uči napamet

Veza množenja i dijeljenja

Isto kao i kod zbrajanja i oduzimanja, postoji veza između ovih računskih operacija. Množenje i dijeljenje može se dovesti u vezu na način da napravimo zamjenu mjesta brojeva, a znak množenja pretvorimo u dijeljenje. 

Evo primjera: 

20 : 10 = 2

zamijenimo mjesta brojevima te znak operacije:

10 x 2 = 20

Uočavamo da su brojevi ostali isti, no zamjenom mjesta i znaka operacije dobili smo novu računsku operaciju - i tako dokazali vezu među množenjem i dijeljenjem.

 

ZAŠTO DJECA IMAJU PROBLEM S UČENJEM?

Većina djece bez poteškoća usvoji jednostavnije matematičke operacije poput zbrajanja i oduzimanja međutim, s množenjem i dijeljenjem je dosta teže. Zbrajanje i oduzimanje je lakše predočiti u glavi. Imam 6 bombona i baka mi da još 3. Koliko imam ukupno bombona? 

U ovom zadatku dijete će lako doći do rješenja. Možda pomoću prstiju ili štapića a možda jednostavno u glavi broju 6 pribroji još 3 i dođe do rješenja. U množenju i dijeljenju računanje je složenije pa djeca teže i dolaze do rješenja.

 

MATEMATIKA BEZ TAJNI - KAKO TABLICA MNOŽENJA OLAKŠAVA RAČUNANJE?

Tablica množenja zaista je veliki izazov za djecu. Prvo, to je previše brojeva i previše kombinacija a drugo – ukoliko djeca ne nauče tablicu množenja na vrijeme, kasnije će definitivno teže pratiti gradivo. Činjenica je da je veliki je dio posla prebačen na roditelje

Zapravo se tablica množenja ni ne uči u školi, samo se obradi broj. Onoliko koliko se djeca, odnosno roditelji kući posvete učenju, toliko će dobro i brzo dijete svladati tablicu množenja. 

Ali zašto je tablica množenja tako važna? Pa, postoji nekoliko razloga. Prvo, omogućuje nam brže i efikasnije izračunavanje rezultata množenja. Umjesto da koristimo dugotrajne postupke za svaki pojedinačni broj, tablica nam omogućava da izbjegnemo ponavljajući taj postupak. To znači da možemo biti brži i precizniji u izvođenju računskih operacija.

Drugo, igra važnu ulogu u razvoju matematičkih vještina. Kroz redovito korištenje tablice množenja, učenici postaju sve vještiji u množenju brojeva. Pamćenje rezultata postaje rutina, a brzina izračunavanja se poboljšava. Ovo je ključno za daljnje napredovanje u matematici i razumijevanje složenijih matematičkih koncepta.

Ona također ima praktičnu primjenu u svakodnevnim situacijama. Kada trebamo izračunati ukupnu cijenu nekoliko istih proizvoda ili podijeliti predmete u jednake skupine, pomaže nam da to učinimo brzo i precizno. 

TABLICA MNOŽENJA ZA PRINTANJE

Za početak, pripremili smo ti malu pomoć; isprintaj svom školarcu TABLICU MNOŽENJA i PRIKAZ DIJELJENJA DO 100.  Bit će puno lakše kad je sve na jednom mjestu. 

tablica množenja uči se napamet

klikni i preuzmi

klikni i preuzmi

 

 

5 TRIKOVA ZA BRŽE UČENJE

 

Donosimo 5 „trikova“ kako brže i lakše naučiti tablicu množenja:

1. svakako prvo što treba naučiti je da svaki broj u tablici pomnožen s 0 uvijek daje umnožak 0 ( 4*0 = 0 )

2. svaki broj pomnožen s brojem 1 daje umnožak samog sebe (5 * 1 = 5)

3. svaki broj pomnožen s brojem 10 daje umnožak samog sebe uz 0 (7 * 10 = 70 )

4. bez obzira na poredak brojeva u množenju umnožak je uvijek isti ( 6*3 = 3*6 )

5. množenje s brojem 2 samo udvostručuje broj ( 3 * 2 = 6, 3 + 3 = 6)

5 trikova za učenje tablice množenja

Nakon što znamo ovih nekoliko trikova, ne preostaje ništa drugo nego samo VJEŽBA, VJEŽBA I VJEŽBA. Ne postoji drugi i lakši način. Što više dijete ponavlja tablicu, to će ju prije naučiti. I nije neka filozofija. Nije ni lako, ima tu kombinacija koliko hoćeš. 

Mi kao roditelji trebali bi u svakoj slobodnoj prilici ubaciti množenje. Nekoliko puta u danu samo u prolazu dobaci svom matematičaru zadatak. Postat će mu zabavno, a i bit će sve bolji i bolji, vidjet ćeš!  

 

MATEMATIKA I PRINCIPI RAČUNSKIH OPERACIJA

Principi računskih operacija obuhvaćaju osnovna pravila koja se primjenjuju prilikom izvođenja matematičkih operacija poput zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja. Ti principi omogućuju konzistentnost i točnost izvođenja računskih operacija. Evo nekoliko osnovnih principa:

1. Princip komutativnosti: vrijedi za zbrajanje i množenje. Prema njemu, redoslijed faktora koje zbrajamo ili množimo ne utječe na konačan rezultat. Na primjer, a + b = b + a i a * b = b * a.

2. Princip asocijativnosti: Ovaj princip također vrijedi za zbrajanje i množenje. Prema njemu, grupiranje faktora koje zbrajamo ili množimo ne utječe na konačan rezultat. Na primjer, (a + b) + c = a + (b + c) i (a * b) * c = a * (b * c).

3. Princip distributivnosti: Vrijedi za zbrajanje i množenje. Prema njemu, množenje jednog broja s umetnutim zbrajanjem ili oduzimanjem drugih brojeva odnosi se na množenje svakog pojedinog broja s tim brojem. Na primjer, a * (b + c) = (a * b) + (a * c).

4. Princip identiteta: Ovaj princip vrijedi za zbrajanje i množenje. Prema njemu, postoji poseban broj koji, kada se zbroji s bilo kojim brojem, ne mijenja taj broj, niti utječe na rezultat množenja. Za zbrajanje, taj broj je nula (0), dok je za množenje broj jedan (1). Na primjer, a + 0 = a i a * 1 = a.

5. Princip inverznosti: Ovaj princip vrijedi za zbrajanje i oduzimanje, te za množenje i dijeljenje. Prema njemu, za svaki broj postoji drugi broj koji, kada se zbroji (ili oduzme) s njim, daje rezultat nula, dok za množenje i dijeljenje postoji drugi broj koji, kada se pomnoži (ili podijeli) s njim, daje rezultat jedan. Na primjer, a + (-a) = 0 i a * (1/a) = 1.

Ti principi računskih operacija su osnova za izvođenje matematičkih operacija i omogućuju nam dosljednost i preciznost pri rješavanju različitih matematičkih problema.

TABLICA MNOŽENJA DO 100 - 3 IGRE KOJE POMAŽU U UČENJU

U nastavku predstavljamo više mogućnosti...

1. DRVENA TABLICA MNOŽENJA

 Potiče djecu na igru i zabavu ali i usputno učenje. Već i samo slaganje kockica u kutiju - na zadano mjesto, učenje je tablice množenja. Bude li se ova igra igrala svakodnevno barem 5 minuta, nema straha da se tablica množenja neće naučiti!

KUPI ODMAH

2. IGRA UČENJE MNOŽENJA

Želiš li da tvoje dijete sam bude i učitelj i učenik u ovoj igri, onda si našao pravu stvar. Razvojni didaktički materijal za svladavanje matematike, posebna je po tome što okretni drveni valjci s jedne strane pokazuju zadatak - s druge rješenje. Ova metoda je odlična jer djeca vizualno otkrivaju rješenje i lakše pamte. 

KUPI ODMAH

 

3. NAUČI MNOŽITI

U pakiranju dolazi sto čvrstih i izdržljivih kartica sa zadacima. Izvuci karticu, pročitaj zadatak i izračunaj ga  -  zatim potraži karticu s rješenjem te ih spoji u par. Dimenzije kartica: 3.5 x 6 cm, preporučeno za dob od 7 do 9 godina.  

KUPI ODMAH

 

Pročitaj naš tekst o matematičkim igrama za djecu od predškolskog uzrasta do 4. razreda osnovne škole

TEKSTOVI KOJI BI TE MOGLI ZANIMATI

Abakus kao osnova matematike za djecu

- Crtanje za djecu

Kinetički pijeska i njegove brojne prednosti

- Hrvatska abeceda - savjeti za učenje

 

ZAKLJUČAK

Vjerujem da će ti ove igre razviti matematičke vještine i da ćeš se pritome još i dobro zabaviti. Bilo bi dobro i da pročitaš naš tekst o abakusu za djecu (matematika i zabava za djecu) . Vrlo je koristan za sve one koji se vole baviti matematikom. Sretno u radu...

POSTANI NAŠ PRIJATELJ

Sviđaju ti se naši radovi? Teme su korisne za tebe? 

Prijavi se i primaj naše promo ponude, prvi čitaj najnovije članke i osjeti pogodnosti članstva u Liber Media svijetu!

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Mora li se tablica množenja učiti napamet?
Tablica množenja sadrži 100 brojki. Čini se previše za upamtiti, no tablica je vrlo logički napravljena tako da ju je najlakše naučiti napamet.  A to je moguće samo uz vježbu. 

Kako najbrže naučiti tablicu množenja?
Nije važna brzina učenja već točnost. Svakodnevna vježba svakako će ubrzati učenje tablice množenja. Što više vježbe, brže će se svladati.

Što ako dijete ima poteškoće s učenjem tablice množenja?
Forsiranjem nećemo ništa postići. Takvom djetetu važno je što više pojednostaviti učenje. Podijelite učenje tablice na etape; prvo neka nauči da su svi brojevi pomnoženi s 1 –  ti isti brojevi. Zatim da su brojevi pomnoženi s 10 – ti isti brojevi samo s nulom. 

Može li se tablica množenja zaboraviti?
Teško. Tablicu množenja koristimo gotovo svakodnevno u životu. Kao s biciklom, kad jednom naučiš, to je to!

Tablica množenja za printanje
U našem tekstu nalazi se tablica množenja kao i dijeljenje brojeva do 100 koje možeš potpuno besplatno isprintati i olakšati učenje!

 

AUTOR

Ana Zdrilić ( magistra primarnog obrazovanja)

Povezani artikli

Nauči množiti

20,90€

Postani majstor tablice množenja! Edukativna igra Nauči množiti pomoći će ti da na zabavan način naučiš množenje brojeva od 1 do 10. Ispravnost odgovora lako se provjeri jer se na poleđini svake kartice nalazi točan rezultat. Obrazovni ciljevi Naučiti tablicu množenja Primijeniti svojstva množenja i znati nazive njegovih elemenata. Naučiti množiti jednoznamenkastim prirodnim brojevima Način igre Igra se sastoji od 100 dvostranih kartica (3.5 × 6 cm) izrađenih od čvrstog, otpornog kartona. Na prednjoj strani nalazi se matematička operacija množenja brojeva od 1 do 10 - množenik je plave boje, a množitelj crne boje. Na poleđini kartice nalazi se rezultat označen crvenom bojom. Stavi sve kartice na stol sa brojevima množenja okrenutim prema gore. Rezultat izgovori na glas, a za provjeru okreni karticu i pogledaj da li je rezultat točan.   Dimenzije proizvoda 24.5 × 19 × 7 cm Dob od 7 do 9 godina Obrazovni cilj Naučiti i primijeniti tablicu množenja Proizvođač, država Akros, Španjolska Broj komada 100 Materijal Karton   Što razvija? Razvoj logičko-matematičkih vještina Razvoj logičko-matematičkih vještina podrazumijeva usvajanje matematičkih pojmova kao što su veličina, boja, oblik, količina, brojevi, aritmetički znakovi, razvrstavanje, simetrija, mjerenje i sl. Djeca najlakše uče matematiku igrajući se opipljivim predmetima, a neke od najvažnijih aktivnosti uključuju razvrstavanje (prema boji i veličini), uspoređivanje (prema duljini I veličini) i nizanje (prema određenom redoslijedu). Spoznajni razvoj Spoznajni razvoj podrazumijeva mentalne procese na temelju kojih dijete informacije koje dobiva iz osjetila formulira u smislenu cjelinu i posljedično tumači i razumije svijet oko sebe. Taj se proces odvija kroz aktivnu interakciju s okolinom, pri čemu je važno osigurati uvjete za razvoj pozornosti i misaonih strategija. Kod djeteta se spoznaja razvija postepeno, ovladavanjem sve složenijim shemama, pojmovima i misaonim operacijama.   ..

Dodaj u košaricu
Drvena igra - Učenje množenja Drvena igra - Učenje množenja
-20% Nedostupno

Drvena igra - Učenje množenja

28,00€22,44€

Tablica množenja s kojom će djeca razigrano naučiti kako množiti od 1 do 9. Okretni drveni cilindar pokazuje rješenje i zadatak - također djeluje obrnuto. Odlična igra uz koju množenje može biti zabavno. Dimenzije: 28 x 28 x 3 cm. Namijenjeno za dob od 6+ godina. ..

Nedostupno
Drvena tablica množenja Drvena tablica množenja
-15% Nedostupno

Drvena tablica množenja

14,50€12,33€

Tablica množenja zaista je veliki izazov za djecu. Prvo, to je previše brojeva i previše kombinacija a drugo – ukoliko djeca ne nauče tablicu množenja na vrijeme, kasnije će definitivno teže pratiti gradivo. Ova zabavna igra potiče djecu na vježbanje množenja. Izrađena od robusnog 100% certificiranog drveta, živopisna igra posebno je izdržljiva i motivira djecu na otkrivanje svijeta brojeva. Množenje je zahtjevna matematička operacija no uz ovu igru, moglo bi postati zabavno! Dimenzije: 17 x 17 x 2 cm. Namijenjeno za dob od 6+ godina.   Drvena tablica množenja i njene prednosti Nudi nekoliko prednosti u odnosu na druge materijale i metode učenja množenja: 1. Trajnost: Drvo je prirodni materijal poznat po svojoj izdržljivosti. Drvena tablica množenja može izdržati padove, udarce i opću dječju igru, što je čini dugotrajnijom opcijom od papira ili kartona. 2. Taktilno iskustvo: Fizička interakcija s drvenom tablicom množenja može pomoći djeci u razvoju finih motoričkih vještina. Taktilni osjećaj drva također može poboljšati proces učenja, omogućujući djeci da osjete brojeve i operacije, što može povećati njihovo razumijevanje i pamćenje. 3. Ekološka održivost: Drvo je obnovljivi resurs, što je čini ekološki prihvatljivijim od plastike ili drugih sintetičkih materijala. Korištenje drvenih edukativnih alata potiče svijest o očuvanju okoliša među djecom od malih nogu. 4. Bez distrakcija: Za razliku od digitalnih uređaja, drvene tablice ne emitiraju svjetlost ni zvukove koji mogu odvraćati pažnju. To omogućava djeci da se usredotoče na učenje bez nepotrebnih distrakcija. ..

Nedostupno

Najnovije

Hrvatska abeceda - kako je približiti djeci?

Hrvatska abeceda predstavlja temelj hrvatskog jezika. Zaronite u svijet 30 slova koja oblikuju bogat..

Memory igre za djecu - 5 razloga zašto ih koristiti

Memory igre za djecu - alat za razvoj dječjeg mozga. Saznaj 5 razloga zašto ih koristiti u igri i uč..

Osnovne boje - kako boje oblikuju naš život?

Upoznajte osnovne boje - primarne i sekundarne boje koje čine temelj svijeta boja. Otkrijte njihovo ..

Slonovi - uvod u fascinantni svijet divovskih sisavaca

Zabavite se s djecom uz edukativne igre o slonovima. Naučite, igrajte se i razvijajte vještine uz na..

Zbrajanja i oduzimanja do 5 - razvijanje predmatematičkih vještina

Učenje zbrajanja i oduzimanja do 5 nikada nije bilo zabavnije! Otkrijte razne metode i aktivnosti za..